e06231 – S Ravishankare08406 – S.M.L Yasantha
e09001 – A.H.M.S.P Abayarathnae09003 – J.S.W Abethunga
e09004 – D.S.P Abeysinghee09007 – A.M.S.B Adhikari
e09021 – A.L.J. Bagume09025 – G.R.B.V. Bandara
e09027 – M.M.M.S Bandarae09031 – A.H.F.I Banu
e09035 – B. Sivanesane09037 – S.U. Bogaswatte
e09039 – N.T Chandradasae09045 – H.M.D.S. De silva
e09050 – D.S.D Dharmasirie09069-G.B.E.M.HSEkanayake
e09070 – M.N.M Fazlane09118 – I.A.M.M.K Ilangakoon
e09139 – A.S Jayasuriyae09160 – R. Kajenthanan
e09165 – K.W.K.S Kariyawasame09168 – K.G.H.S. Karunaratne
e09169 – H.M.I.S Karunathilakae09170 – K. Kasan
e09173 – H.B.R.A.K.R.A.M Keerawellae09185 – K.W.K.K Kothalawala
e09190 – G. A. D. Kumarae09198 – K.A.D.I.M. Kuruppu
e09203 – B.H.N.M Lakshanie09238 – T.T Niroshan
e09242 – K.C.T. Palliyagurugee09243 – P.S.P Parakramasinghe
e09244 – M. S. Pathiragee09252 – L.L Perera
e09260 – T. Piratharsannae09261 – P.G.N.B. Prabhath
e09266 – D.W.R Priyadarshanae09270 – T. Ragubaran
e09275 – U.D.N. Rajapakshae09311 – S.A.N Samarasinghe
e09314 – M.H.M Sameene09316 – P. Sanchayan
e09322 – S.N.C Sannasgamae09323 – Y. Sanujan
e09330 – R.M.L.M Senevirathnae09332 – S. Senthan
e09334 – M.R.F Shahilae09339 – S.S.R. Sirimalwatta
e09345 – A. Sivatharane09347 – S R R M Somathilaka
e09351 – U.D. Subodhanae09361 – P. Thashmitha
e09365 – T. Thiviyaraje09383 – M.G.P. Weerakoon
e09392-NRWWMR.D Wicramasinghae09395 – W.M.J.C Wijekoon
e09413 – W.R.U.I. Warathannae09417 – M.M.G.S.M Gunadasa
e09418 – L.K.N Rajapakshae09421 – A.P.I Sandamali